Con ipconfig:
Configuración IP de Windows
Adaptador Ethernet Conexión de área local          :
   Sufijo de conexión específica DNS : cedupa
        Dirección IP. . . . . . . . . . . :  10.138.22.11
        Máscara de subred . . . . . . . . :  255.255.255.0
        Puerta de enlace predeterminada10.138.22.254

Con netstat:
 Conexiones activas
  Proto     Dirección local                 Direcci¢n remota                 Estado
  TCP         GI2DXPP003 : 1031        gi2dnov001.cedupa:524      ESTABLISHED
  TCP         GI2DXPP003 : 1044       gi2dnov001.cedupa:524       ESTABLISHED
  TCP         GI2DXPP003 : 1055       ew-in-f104.google.com:http CLOSE_WAIT
  TCP         GI2DXPP003 : 1228        a92-122-188-5934.deploy.akamaitechnologies.com:http                                      CLOSE_WAIT

Anuncios